Website in ontwikkeling - Start up fase

Eerlijke huishoudelijke hulp.

TIJD biedt kwalitatieve huishoudelijke hulp op maat, je wordt ontzorgd zoals jij dat wil zodat de schoonmaak écht waardevol is. Hierbij hebben wij de samenleving hoog in het vaandel staan door aandacht te besteden aan milieuvriendelijk schoonmaken en huishoudelijke hulp een gelijkwaardige positie in de organisatie te bieden.LET OP: deze website is nog in ontwikkeling

Laten we samenwerken

Doe je mee?

Hoi, wat leuk dat je komt kijken bij TIJD! Het afgelopen jaar heb ik mij verdiept in de wereld van de huishoudelijke hulp. Dat is nog een lastig te kraken noot in Nederland.

Mijn inziens is professionele huishoudelijke hulp essentieel in het emancipatievraagstuk. Maar hoewel we over het algemeen het er wel over eens zijn dat het goed is dat beide gezinshoofden werken, is de ontwikkeling van huishoudelijk werk de afgelopen decennia niet veel verder gekomen dan de (af)wasmachine en wat digitale platforms voor de koppeling met een hulp in het huishouden.
Kortom, in de kwaliteit van huishoudelijke hulp en de gelijkwaardigheid tussen aanbieder en afnemer valt nog veel te winnen. Ik heb hier inmiddels een heleboel over te vertellen, maar daar maken we wel een andere keer tijd voor. Voor nu is de vraag: ben jij geïnteresseerd in dit onderwerp en heb je zin om bij te dragen aan een goede maatschappelijke oplossing? Een oplossing voor alle partijen? 
TIJD is een organisatie die vorm wordt gegeven door iedereen die erbij betrokken is. Omdat we een maatschappelijk vraagstuk behandelen, is het tevens een dynamische organisatie die nog aan het begin staat van een transformatie van de huishoudelijke arbeidsmarkt. Er zijn nog meerdere uitdagingen:

- de  grootste uitdaging is om de dienst betaalbaar te houden en tegelijkertijd de arbeidspositie van de hulp eerlijk neer te zetten. Wil je mee hierover mee denken? Kijk dan bij Uitdagingen.

- Wil je je dienst aanbieden en samen met TIJD gaan werken? Dan nodig ik je uit om ook mee te denken over kwaliteit en de betekenis van dienstverlening. Klik dan op Meedoen.


- Wil je gebruik maken van de diensten van TIJD in deze pilot fase en dus ook meewerken aan verbetering van de kwaliteit en communicatie? Ga dan naar Het aanbod van TIJD

Stelling 1: 

Waardevolle huishoudelijke hulp is een essentiële schakel in een geëmancipeerde samenleving.

Stelling 2: 

Momenteel zijn de arbeidsvoorwaarden van huishoudelijke hulp in Nederland zo beroerd dat 'de emancipatie van de ene groep ten koste gaat van de andere' *

* Bregje Hofstede, De Correspondent, 9 november 2018, "Waarom in België de huishoudster wél eerlijk betaald krijgt"Missie van Tijd: 

Huishoudens in Nederland op maat ontzorgen met eerlijke, waardevolle huishoudelijke hulp. 

 
Want waar kan een maatschappelijke verandering beter teweeg gebracht worden dan bij je thuis?