De ambitie 


TIJD heeft de ambitie om maatschappelijke eilanden te verbinden. Met de dienstverlening van TIJD wordt tijd toegevoegd aan de ene kant, in ruil voor (sociaal) kapitaal aan de andere kant. 


In de simpele vorm geldt dit voor schoonmaken (tijd) in ruil voor geld (kapitaal). Hier zijn verschillende variaties voor te vinden in de modules van TIJD, uiteenlopend van 2 uur in de twee weken (module Basis) tot een uitgebreide module met wassen, koken en schoonmaken (module Comfort).

De verdiepende vorm ruilt tijd met geld, én ruilt tijd met tijd (sociaal kapitaal). Dit is de module Tijd voor Tijd. Hierin speelt wederkerigheid een grote rol waarin ieder naar eigen waarde bijdraagt. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat drie uur schoonmaak goed is voor tweemaal een uurloon en één uur ondersteuning bij financiën. 

Daarnaast heeft TIJD de ambitie om een netwerk op te bouwen waarin events en uitruil van diensten plaats kunnen vinden. Daar waar hier behoefte aan is, kan bijvoorbeeld een dienst in groepsvorm plaatsvinden, zoals een sportles of een empowerment training. De aanbieders van de huishoudelijke hulp kunnen van de afnemers deze diensten terug krijgen, in ruil voor hun tijd. 

De achterliggende stelling is dat sociale ongelijkheid zich onder andere uit door de kwaliteit van diensten die je kan afnemen; een goede belastingadviseur, advocaat of huiswerkbegeleider, is vaak te duur voor mensen die het ook nodig hebben. Maar ook diensten op het gebied van persoonlijk welzijn zoals voedingsadvies, sporttraining of een therapeut, is een luxe die bijna essentieel is om jezelf staande te houden in deze samenleving, maar onbetaalbaar is voor een groot deel van de samenleving. 

Door diensten uit te ruilen, wordt tijd als ruilmiddel gebruikt in plaats van geld. Op deze manier omzeilen we de ongelijkheid in geldbezit maar staat er wel iets tegenover tijd die wordt aangeboden.