Uitdagingen TIJD

TIJD is een organisatie die vorm wordt gegeven door iedereen die erbij betrokken is. Omdat we een maatschappelijk vraagstuk behandelen, is het tevens een dynamische organisatie die nog aan het begin staat van een transformatie van de huishoudelijke arbeidsmarkt. De  grootste uitdaging is om de dienst betaalbaar te houden en tegelijkertijd de arbeidspositie van de hulp eerlijk neer te zetten. Wil je hierover meedenken? 

Coöperatie TIJD

Created with Sketch.

Als overkoepelende organisatie voor de zelfstandige huishoudelijke hulp aanbieders is een coöperatie een mooie vorm. Deze organisatievorm biedt:

  • voordeel voor de aanbieders van de hulp op het gebied van verzekeringen, sociale voorzieningen en rechtshulp;
  • ook biedt de coöperatie een netwerk waarbinnen voor vervanging kan worden gezorgd in geval van uitval door ziekte of vakantie..
  • Bovendien is onderdeel zijn van de coöperatie een essentieel deel van het gedachtegoed van TIJD waarbij de verbinding tussen de zelfstandige aanbieders behalve praktische voordelen ook sociale voordelen biedt. De aanbieders vormen gezamenlijk de coöperatie en vormen hierdoor een groep die hen veiligheid en verbinding biedt. 

Heb jij ervaring met het opzetten van een coöperatie en wil je die ervaring delen met TIJD?

Pensioen

Created with Sketch.

Help jij mee denken over het pensioenvraagstuk? Net als iedere werkende heeft ook de hulp behoefte aan een pensioen. Weet jij op welke manier dit te organiseren? Wellicht is er vanuit de coöperatie iets op te zetten?  

Netwerk TIJD voor TIJD

Created with Sketch.

TIJD heeft de ambitie om een netwerk op te bouwen waarin events en uitruil van diensten plaats kunnen vinden. Daar waar hier behoefte aan is, kan bijvoorbeeld een dienst in groepsvorm plaatsvinden, zoals een sportles of een empowerment training. De aanbieders van de huishoudelijke hulp kunnen van de afnemers deze diensten terug krijgen, in ruil voor hun tijd. 
Mijn idee is het netwerk te laten ontstaan uit de leden van de coöperatie (de aanbieders) en vrienden van TIJD (de afnemers). Heb jij een idee hoe het netwerk vorm te geven? Wisselen we uren uit met bonnen? Zetten we een digitaal netwerk op waar je tijd kan sparen, je tijd kan aanbieden en tijd kan inwisselen? Of heb jij nog een ander idee?